آخرین اخبار

حضور شرکت تکسان در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، برگزار می گردد. شرکت تکسان همچون سال های گذشته، برای حضور در عرصه پرافتخار ساخت دستگاه های ملی و وطنی، در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد.

حضور شرکت تکسان در نهمین نمایشگاه فناوری نانو

نمایشگاه نانو
نهمین نمایشگاه فناوری نانو ۱۴ الی ۱۷ مهر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بینن المللی تهران، سالن خلیج فارس برگزار گردید. شرکت تکسان در راستای هدف ارائه توانمندی های خود در زمینه نانو، مانند سال های گذشته در این نمایشگاه شرکت نمود.
ادامه خبر

تکسان در آینه رسانه